Iwona Szmalenberg

Psycholog, superwizor aplikant psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia RSPU, certyfikowany specjalista w zakresie samodzielnego prowadzenia psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia, rekomendowany trener 2-go stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej osób uzależnionych, współuzależnionych i DDA oraz osób znajdujących się w kryzysie psychicznym jak i osób pragnących pogłębionej psychoterapii. Od 2005 roku  współpracuje z Instytutem Psychologii Zdrowia w Warszawie, prowadząc zajęcia w ramach Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia oraz na Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej. Prywatną praktykę psychoterapeutyczną prowadzi od 2003 roku.

Agnieszka Nadratowska

Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia. Posiada szerokie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od wszelkich substancji psychoaktywnych oraz zachowań kompulsywnych w tym uzależniań od seksu i komputera. Doskonała specjalistka w pracy z młodzieżą eksperymentującą i uzależnioną od narkotyków. Obecnie w procesie potwierdzania kwalifikacji zawodowych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Julia Łagodzińska

- planowany powrót z urlopu macierzyńskiego - październik 2019r

Psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, mediator. Od 2008r. Pracuje w Przychodni Terapii Uzależnień prowadząc psychoterapię indywidualną i grupową. Pracuje z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w różnorodnych szkoleniach. Wśród jej zainteresowań jest terapia systemowa, terapia humanistyczna i poznawczo – behawioralna. Pracuje również jako mediator w sprawach rodzinnych i cywilnych.


English version 
Julia Łagodzińska is an English speaking psychologist conducting psychological counseling and psychotherapy for foreigners. Certificated Drud Addiction Psychotherapist. Works from 2007 with adults and teenagers addicted to drugs, alcohol, computer games, gambling and food disorders. Completed numerous courses dealing with child and family work, conflict resolution and mediation. Co-funded in 2005 branch office of Polish Mediation Center in Sopot where she mediates couple conflict and divorce issues including children care. In her work she focuses on practical approach of psychology. She works both in Polish and English.

Anna Kleczewska

Pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Posiada doświadczenie w pracy z osobami uzależnionym chemicznie i niechemicznie oraz bliskimi osób uzależnionych. Pracowała jako streetworker z młodzieżą ze środowisk społecznie wykluczonych oraz z osobami czynnie biorącymi narkotyki w ramach programu redukcji szkód realizowanego przez Poradnię Terapii Uzależnień MONAR w Gdańsku. Od 2005r. do 2010r. pracowała w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień. Obecnie pracuje w Przychodni Terapii Uzależnień w Gdyni, gdzie prowadzi terapię indywidualną i grupową osób uzależnionych i ich rodzin. Współpracuje również z Przychodnią Terapii Uzależnień w Gdańsku Wrzeszczu, pomagając terapeutycznie osobom DDA. Psychoterapię prowadzi w nurcie eklektycznym.

 

Psychoterapeuci Ośrodka są w stałych superwizjach.


Współpracuje z Ośrodkiem

Dorota Pruszyńska

Psycholog, psychoterapeutka psychoanalityczna, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień. Pracuje w gabinecie prywatnym w Gdyni oraz w sektorze publicznym, gdzie prowadzi pacjentów psychotycznych z problemami uzależnień. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej, również z DDA, prowadzi grupy terapeutyczne dla młodych dorosłych.