Iwona Szmalenberg

Psycholog, psychoterapeuta psychoanalityczny, superwizor aplikant psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia RSPU, certyfikowany specjalista w zakresie samodzielnego prowadzenia psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia, rekomendowany trener 2-go stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej osób uzależnionych, współuzależnionych i DDA. W Ośrodku pracuje z osobami pragnących pogłębionej psychoterapii w nurcie psychoanalitycznym. Od 2005 roku  współpracuje z Instytutem Psychologii Zdrowia w Warszawie, prowadząc zajęcia w ramach Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia oraz na Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej oraz szkolenia z zakresu uzależnień behawioralnych. Prywatną praktykę psychoterapeutyczną prowadzi od 2003 roku.

 

Julia Łagodzińska

Psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, mediator. Od 2008r. Pracuje w Przychodni Terapii Uzależnień prowadząc psychoterapię indywidualną i grupową. Pracuje z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w różnorodnych szkoleniach. Wśród jej zainteresowań jest terapia systemowa, terapia humanistyczna i poznawczo – behawioralna. Pracuje również jako mediator w sprawach rodzinnych i cywilnych.


English version 
Julia Łagodzińska is an English speaking psychologist conducting psychological counseling and psychotherapy for foreigners. Certificated Drud Addiction Psychotherapist. Works from 2007 with adults and teenagers addicted to drugs, alcohol, computer games, gambling and food disorders. Completed numerous courses dealing with child and family work, conflict resolution and mediation. Co-funded in 2005 branch office of Polish Mediation Center in Sopot where she mediates couple conflict and divorce issues including children care. In her work she focuses on practical approach of psychology. She works both in Polish and English.

 

Anna Kleczewska

Pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Posiada doświadczenie w pracy z osobami uzależnionym chemicznie i niechemicznie oraz bliskimi osób uzależnionych. Pracowała jako streetworker z młodzieżą ze środowisk społecznie wykluczonych oraz z osobami czynnie biorącymi narkotyki w ramach programu redukcji szkód realizowanego przez Poradnię Terapii Uzależnień MONAR w Gdańsku. Od 2005r. do 2010r. pracowała w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień. Obecnie pracuje w Przychodni Terapii Uzależnień w Gdyni, gdzie prowadzi terapię indywidualną i grupową osób uzależnionych i ich rodzin. Współpracuje również z Przychodnią Terapii Uzależnień w Gdańsku Wrzeszczu, pomagając terapeutycznie osobom DDA. Psychoterapię prowadzi w nurcie eklektycznym.

 

Małgorzata Wojciechowska

Psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Ukończyła 4-letnią szkołę psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Posiada doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych oraz uzależnionymi behawioralnie, a także członkami ich rodzin. Umiejętności zdobywała pracując w ośrodku stacjonarnym "Mrowisko" w Sopocie oraz Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną, psychoterapię par i rodzin oraz psychoterapię grupową. W 2018 roku podjęła studia Seksuologia Kliniczna na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Sopocie.

 

Psychoterapeuci Ośrodka są w stałych superwizjach.